IZBORNA SKUPŠTINA KSS

 

Na osnovu zakljucaka VI sednice Skupštine KSS održane 29.oktobra 2016. a povodom ostavke Predsednika KSS Dragana Đilasa, UO KSS je imenovao Izbornu komisiju za sprovodenje procedure kandidovanja i izbora za predsednika KSS.

Izborna komisija ja održala sastanak na kome je usvojeno Uputstvo za sprovodenje izborne procedure, definisani rokovi za odredene aktivnosti, utvrden format formulara-listica podrške za kandidata za Predsednika KSS.

Izborna Skupština KSS bice održana u cetvrtak 15. decembra 2016. godine, mesto i termin održavanja Skupštine bice naknadno objavljeni.

Kandidature za Predsednika KSS se dostavljaju Izbornoj komisiji KSS preko Sekretarijata KSS najkasnije do cetvrtka 8. decembra do 12 casova. Da bi kandidatura bila validna potrebno je da kandidat dostavi najmanje 7 (sedam) formulara-listica podrške od strane delegata Skupštine KSS. Jedan delegat može dati podršku samo jednom kandidatu.

Dana 10. novembra izborna dokumentacija (Odluka o imenovanju Izborne komisije, Uputstvo sa sprovodenje izborne procedure i formular-listic podrške za kandidaturu) je poslata svim delegatima Skupštine KSS.

 


 
 
Copyright © 2016 RKSZS. All Rights reserved :: powered by SystemVB