'
Rezultati
RKS ZAPADNA SRBIJA
Normativna akta
Tabela Formulari
Termini Pravila Igre
Raspored RKS ZS - Komesar takmičenja: Saopštenje 14 od 19.12.2016. godine Propozicije
Saopštenja RKS ZS - Komesar takmičenja: Rezultati utakmica XIII kola, 17/18.12.2016.g.
Adresar RKS ZS - Komesar takmičenja: Tabela KSS
Propozicije
KSS Komisija za takmičenje: Propozicije takmičenja
Takmičenja KSS
KSV
Rezultati
KSBG
Tabele
RKS ZS - Komesar takmičenja: Saopštenje 10 od 19.12.2016. godine
RKS CS
Termini RKS ZS - Komesar takmičenja: Rezultati zaostalih utakmica RKS IS
Raspored
RKS ZS - Komesar takmičenja: Tabele
RKS JS
Saopštenja KSS Komisija za takmičenje: Propozicije takmičenja RKS Raško Kosovski RKS RK
Adresar   Juniorska liga
Propozicije
Kadetsla liga
Regionala MK liga RKS Zapadna Srbija Ženska kad. liga
Juniorska liga RKS ZS - Komesar takmičenja: Saopštenje 11 od 26.12.2016. godine BAZA IGRAČA
Kadetka liga RKS ZS - Komesar takmičenja: Raspored: JUNIORI, KADETI, PIONIRI, MLAĐI PIONIRI, DEVOJČICE    
Ženska kad. liga KSS - komisija za takmičenje: Propozicije takmičenja    
Kvalifikacije RKS ZS - Komear takmičenja: Obaveštenje - "Regionalna-razvojna liga RKS Zapadna Srbija"    
Regionalna liga      
Kvalitetna liga    
Propozicije 08.01.2017. - Stručni saradnik KSS  
- Drugi edukativni trening za dečake rođene 2003. i 2004. godine  
RKS ZS 1 _____________________________________________________________________________________________    
RKS ZS 2 29.12.2016. - Generalni sekretar KSS - Dejan Tomašević    
Devojčice - Lekarski pregled igrača    
    _____________________________________________________________________________________________    
    22.12.2016. - Sudijska komisija KT KSS    
    - Poziv za seminar i testrianje sudija i delegata - kontrolora    
    _____________________________________________________________________________________________    
    12.12.2016. - Stručni saradnik RKS ZS 1    
    - Saopštenje 02 od 16.12.2016. godine - KONTROLNI TRENING    
    _____________________________________________________________________________________________    
    12.12.2016. - Stružni saradnik za žensku košarku    
    - Treći regionalni trening za devojčice - 18.12.2016. godine u Kragujevcu    
    _____________________________________________________________________________________________    
    12.12.2016. - Stružni saradnik za žensku košarku    
    - Saopštenje 03 od 12.12.2016. godine    
    _____________________________________________________________________________________________    
    12.12.2016. - Stručni saradnik RKS ZS 2    
    - Kontrolni trening za dečake    
    _____________________________________________________________________________________________    
    12.12.2016. - Komisija za takmičenje KSS    
    - Ispravka tehničke pogreške u Odluci UO KSS br 651/2 od 04.11.2016. godine    
    _____________________________________________________________________________________________    
    05.12.2016. - Komesar MK takmičenja RKS Zapadna Srbija    
    - Obaveštenje - "Regionalna-razvojna liga RKS Zapadna Srbija"    
    _____________________________________________________________________________________________    
       
    _____________________________________________________________________________________________    
   
*********************************************************************************
   
   
*********************************************************************************
   
   
POSEBNO OBAVEŠTENJE
   
   
Ponovo je aktivna mogućnost provere stasusa igrača i igračica u Bazi KSS-a.
   
         
   
U Bazi se nalaze svi potrebni podaci o igračima koji su Vam potrebni za popunjavanje dokumenata
   
   
za licenciranje, prelazni rok... (EBR, klub u kome se igrač nalazi, gde je igrao poslednju sezonu...)
   
         
   
Za proveru igrača nasigurnije je da imate JMBG igrača/igračice
   
         
   
DOKUMENTA KOJA NISU POPUNJENA NEĆE BITI PRIHVAĆENA I SMATRAĆE SE NEVAŽEĆIM
   
         
   
Link za proveru igrača:
   
       
         
   
*********************************************************************************
   
   
*********************************************************************************
   
   
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
   
Copyright © 2016 RKSZS. All Rights reserved :: powered by SystemVB