'
Rezultati
RKS ZAPADNA SRBIJA
Normativna akta
Tabela Formulari
Termini Pravila Igre
Raspored
RKS ZS - Komesar takmičenja: Saopštenje 08 od 17.11.2014. godine
Propozicije
Saopštenja
Adresar
RKS ZS - Komesar takmičenja: Tabela
Sajt KSS KSS
Propozicije Takmičenja KSS Takmičenja KSS
KS Vojvodine KSV
Rezultati
KS Beograda KSBG
Tabela
RKS ZS - Komesar takmičenja: Saopštenje 09 od 17.11.2014. godine
RKS CS
Termini RKS Istočna Srbija RKS IS
Raspored
RKS ZS - Komesar takmičenja: Tabela
RKS Južna Srbija RKS JS
Saopštenja RKS Raško Kosovski RKS RK
Adresar ABA liga
Propozicije
KLS
Kvalifikacije za Kvalitetnu MK ligu RKS Zapadna Srbija
 
Kvalifikacije
RKS ZS - Komesar takmičenja: Saopštenje 09 od 17.11.2014. godine
   
Jedinstvena J i K L
RKS ZS - Komesar takmičenja: Raspored takmičenja - PIONIRI
   
Regionalna liga
RKS ZS - Komesar takmičenja: Raspored takmičenja - MLAĐI PIONIRI
   
Kvalitetna liga
RKS ZS - Komesar takmičenja: Raspored takmičenja - DEVOJČICE
   
Lica za kontakt
   
Propozicije
Regionalna liga RKS Zapadna Srbija
   
RKS ZS - Komesar takmičenja: Saopštenje 05 od 17.11.2014. godine
   
RKS ZS 1
RKS ZS - Komesar takmičenja: Raspored takmičenja - JUNIORI
   
RKS ZS 2
RKS ZS - Komesar takmičenja: Raspored takmičenja - KADETI
   
Devojčice
   
       
         
       
   
STRUČNI SARADNICI RKS ZS
   
       
       
       
    _____________________________________________________________________________________________    
   
KOMISIJA ZA TAKMIČENJE KSS
   
       
    _____________________________________________________________________________________________    
   
NOVA PRAVILA IGRE
   
       
       
       
    _____________________________________________________________________________________________    
   
KOMISIJA ZA TAKMIČENJE KSS
   
       
    _____________________________________________________________________________________________    
   
PRELAZNI ROK - SEPTEMBAR 2014
   
       
       
       
    _____________________________________________________________________________________________    
   
TAKMIČARSKA SEZONA 2014/2015
   
       
   
sve Odluke i materijele u vezi takmičenja u sezoni 2014/2015, i to:
   
       
       
       
       
       
       
       
    _____________________________________________________________________________________________    
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    
    *********************************************************************************    
   
OBAVEŠTENJE KLUBOVIMA RKS ZAPADNA SRBIJA
   
   
Obaveštavamo klubove da se na formularu PRISTUPNICA / PRIJAVA ZA REGISTRACIJU IGRALA VRŠI:
   
    - PRVA REGISTRACIJA IGRAČA    
    - REGISTRACIJA IGRAČA PRILIKOM PROMENE KLUBA (PRELAZNI ROK)    
       
       
       
   
RKS Zapadna Srbija
   
   
Čačak, 12.06.2014. godine
   
   
*********************************************************************************
   
   
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
   
Copyright © 2014 RKSZS. All Rights reserved :: powered by SystemVB