'
Rezultati
RKS ZAPADNA SRBIJA
Normativna akta
Tabela Formulari
Termini Pravila Igre
Raspored KSS - Komisija za takmičenje: Početne tabele Propozicije
Saopštenja RKS ZS - Komesar takmičenja: Prijava za takmičenje
Adresar RKS ZS - Komesar takmičenja: Prijavni list igračica, Prijavni list službenih lica KSS
Propozicije
KSS Komisija za takmičenje: Propozicije takmičenja
Takmičenja KSS
KSV
Rezultati
KSBG
Tabele
KSS Komisija za takmičenje: Početne tabele
RKS CS
Termini RKS ZS - Komesar takmičenja: Prijava za takmičenje RKS IS
Raspored RKS JS
Saopštenja KSS Komisija za takmičenje: Propozicije takmičenja RKS Raško Kosovski RKS RK
Adresar   Juniorska liga
Propozicije
Kadetsla liga
Kvalifikacije za Juniorsku ligu Srbije
Ženska kad. liga
Juniorska liga RKS ZS - Komesar takmičenja: Prijava za takmičenje BAZA IGRAČA
Kadetka liga RKS ZS - Komesar takmičenja: Prijavni list igrača, Prijavni list službenih lica    
Ženska kad. liga KSS - Komisija za takmičenje : Propozicije takmičenja    
Kvalifikacije      
Regionalna liga Kvalifikacije za Kadetsku ligu Srbije    
Kvalitetna liga
RKS ZS - Komesar takmičenja: Prijava za takmičenje
   
Propozicije  
KSS - Komisija za takmičenje: Propozicije takmičenja  
RKS ZS 1      
RKS ZS 2 Kvalifikacije za Žensku Kadetsku ligu Srbije    
Devojčice RKS ZS - Komesar takmičenja: Prijava za takmičenje    
    RKS ZS - Komesar takmičenja: Prijavni list igračica, Prijavni list službenih lica    
    KSS - Komisija za takmičenje: Propozicije takmičenja    
         
    Kvalifikacije za Kvalitetnu MK ligu RKS Zapadna Srbija    
    RKS ZS - Komesar takmičenja: Prijava za takmičenje    
    RKS ZS - Komesar takmičenja: Prijavni list igrača, Prijavni list službenih lica    
    KSS - komisija za takmičenje: Propozicije takmičenja    
         
       
    23. avgust 2016. godine - KOMISIJA ZA TAKMIČENJE KSS    
    - Medjunarodni prelasci maloletnih igrača \ Pravo nastupa u MK takmičenjima    
    _____________________________________________________________________________________________    
    22. avgust 2016. godine - KOMISIJA ZA TAKMIČENJE KSS    
    - Uputstvo za Prelazni rok Septembar 2016. godine    
    _____________________________________________________________________________________________    
   
PRIPREME ZA SEZONU 2016/2017
   
    _____________________________________________________________________________________________    
    1. Početne tabele seniorskih liga 2016/2017    
    _____________________________________________________________________________________________    
    2. Kalendar takmičenja:    
    - Muška takmičenja    
    - Ženska takmičenja    
    _____________________________________________________________________________________________    
    3. Septembarski prelazni rok traje od 01. do 06. septembra 2016. godine    
    _____________________________________________________________________________________________    
    4. Rok za prijavu klubova za seniorska takmičenja uz uslov uplate zaostalih dugovanja - 29. avgust 2016. g.    
    Odluka Komisije za takmičenje KSS od 30.06.2016. godine    
    _____________________________________________________________________________________________    
    5. Rok za izmirenje prvog dela članarine za sezonu 2016/2017 je 09. septembar 2016. godine    
    _____________________________________________________________________________________________    
    6. Rok za prijavu MK takmičenja je 05. septembar 2016. godine    
    _____________________________________________________________________________________________    
    7. Prijava ekipe za takmičenje:    
    - Druga ženska liga Srbije - grupa Jug    
    - Druga muška regionalna liga - grupa Zapad 1    
    - Juniorska liga Srbije    
    - Kadetska liga Srbije    
    - Ženska kadetska liga Srbije    
    - Kavlifikacije za MK takmičenja RKS ZS    
    _____________________________________________________________________________________________    
    8. DOKUMENTA:    
    - Pravilnik o takmičenju KS Srbije    
    - Registracioni pravilnik KS Srbije    
    - Organizacija seniorskih takmičenja    
    - Organizacija MK takmičenja    
    - Organizacija Kvalifikacija za Juniorsku i Kadetsku ligu Srije    
    - Organizacija Kvalifikacija za Žensku kadetsku ligu Srbije    
    - Organičenja prava nastupa i licenciranje    
    - Licenciranje seniorskih ekipa    
    - Licenciranje ekipa mlađih kategorija    
    - Kategorija godišta i boja licenci    
    _____________________________________________________________________________________________    
    9. PROPOZICIJE    
    - Prva muška regionalna liga    
    - Prva ženska liga Srbije    
    - Druga muška liga Srbije    
    - Druga ženska liga Srbije    
    - Druga muška regionalna liga    
    - Juniorska i Kadetska liga Srbije    
    - Ženska kadetska liga Srbije    
    - MK takmičenja    
    _____________________________________________________________________________________________    
   
*********************************************************************************
   
   
*********************************************************************************
   
   
POSEBNO OBAVEŠTENJE
   
   
Ponovo je aktivna mogućnost provere stasusa igrača i igračica u Bazi KSS-a.
   
         
   
U Bazi se nalaze svi potrebni podaci o igračima koji su Vam potrebni za popunjavanje dokumenata
   
   
za licenciranje, prelazni rok... (EBR, klub u kome se igrač nalazi, gde je igrao poslednju sezonu...)
   
         
   
Za proveru igrača nasigurnije je da imate JMBG igrača/igračice
   
         
   
DOKUMENTA KOJA NISU POPUNJENA NEĆE BITI PRIHVAĆENA I SMATRAĆE SE NEVAŽEĆIM
   
         
   
Link za proveru igrača:
   
       
         
   
*********************************************************************************
   
   
*********************************************************************************
   
   
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
   
Copyright © 2016 RKSZS. All Rights reserved :: powered by SystemVB