'
Rezultati
RKS ZAPADNA SRBIJA
Normativna akta
Tabela Formulari
Termini
Pravila Igre
Raspored Propozicije
Saopštenja
RKS ZS Komesar takmičenja: Saopštenje 02 od 19.10.2020. godine
Adresar RKS ZS Komesar takmičenja: Termini odigravanja i delegiranje sl. lica utakmica I kola 24/25.10.2020.g. KSS
Propozicije RKS ZS Komesar takmičenja: Raspored takmičenja Takmičenja KSS
KSS Komisija za takmičenje: Propozicije takmičenja 1ŽRLS KSV
Rezultati KSS Komisija za takmičenje: Prijavni list za licenciranje seniorski KSBG
Tabele
RKS CS
Termini RKS IS
Raspored
RKS ZS Komesar takmičenja: Saopštenje 03 od 19.10.2020. godine
RKS JS
Saopštenja RKS ZS Komesar takmičenja: Termini odigravanja i delegiranje sl. lica utakmica II kola, 24/25.10.2020.g. RKS Raško Kosovski RKS RK
Adresar RKS ZS Komesar takmičenja: Tabele Juniorska liga
Propozicije RKS ZS Komesar takmičenja: Raspored takmičenja Kadetsla liga
KSS Komisija za takmičenje: Propozicije takmičenja 2MRL Ženska kad. liga
Kvalifikacije JJKL
BAZA IGRAČA
Međuregionalna    
Kvalitetna liga Regionalna MK liga RKS Zapadna Srbija    
Regionalna liga RKS Komesar takmičenja: Saopštenje 03 od 20.10.2020. godine    
Propozicije RKS komesar takmičenja: Raspored takmičenja: JUNIORI, KADETI, PIONIRI i MLAĐI PIONIRI  
RKS Komesr takmičenja: Raspored takmičenja: KADETKINJE i MLAĐE PIONIRKE  
RKS ZS 1 KSS Komisija za takmičenje: Prijavni list za licenciranje MK ekipa    
RKS ZS 2 KSS Komisija za takmičenje: Prijavni list za licenciranje MLAĐI PIONIRI    
Devojčice      
    Kvalitetna MK liga    
    RKS Komesar takmičenje: Saopštenje 02 od 20.10.2020. godine    
    RKS Komesar takmičenja: Raspored takmičenja    
         
    Međuregionalna MK liga - kvalifikacije    
    RKS Komesar takmičenja: Saopštenje 02 od 12.10.2020. godine    
         
    Jedinstvena juniorska, kadetska i ženska kadetska liga Srbije    
    KSS Komisija za takmičenje: Potvrda (Prijava) za takmičenje JUNIORSKA / KADETSKA / ŽENSKA KADETSKA LS    
    KSS Komisija za takmičenje: Potvrda (Prijava) za takmičenje KVALIFIKACIJE - KVALITETNA LIGA KSS    
    KSS Komisija za takmičenje: Prijavni list za licenciranje Juniorska liga Srbije    
    KSS Komisija za takmičenje: Prijavni list za licenciranje Kadetska liga Srbije    
    KSS Komisija za takmičenje: Prijavni list za licenciranje Ženska kadetska liga Srbije    
    ** RKS ZS komesar takmičenja: Saopštenje 03 od 06.09.2020. godine    
         
    Propozicije:    
    - Kvalitetne MK lige KSS (JUNIORI i KADETI)    
    - Kvalitetna ŽENSKA KADETSKA liga Srbije    
    - MK takmičenje    
         
       
    *********************************************************************************    
    Košarkaški Savez Srbije - Komisija za takmičenje NOVI OBRASCI    
    - Dopis    
    - Pristupnica    
    - Pristupnica - Dvojna    
    - Izjava igrača    
    *********************************************************************************    
    _____________________________________________________________________________________________    
    19.10.2020. godine, Koordinator RKSCS, RKSZS i RKSRKiM, Milovanović Nenad    
    - Saopštenje 02, Prvi regionalni trening za devojčice sa regiona RKSCS, RKSZS i RKSRKiM    
    _____________________________________________________________________________________________    
    15.10.2020. godine, Potpredsednik za takmičenje KSS    
    - Dopis svim učesnicima takmičenja KSS - COVID-19    
    - Mere takmičenja u zatvorenom    
    _____________________________________________________________________________________________    
    15.10.2020. godine, KT KSS    
    - Vanredni prelazni rok 2020 - Odluke    
    _____________________________________________________________________________________________    
    14.10.2020. godine, KT KSS    
    - Vanredni prelazni rok - SENIORI 2020/2021    
    - Vanredni prelazni rok - MK 2020/2021    
    _____________________________________________________________________________________________    
    09.10.2020. godine, Komisija za takmičenje KSS - COVID 19    
    - Izvod iz protokola, 08.10.2020. godine    
    - Izjava kluba    
    - Izjava službenog lica    
    - Spisak prisutnih lica    
    _____________________________________________________________________________________________    
    07.10.2020. godine, KT KSS    
    - Dodatni septembarski prelazni rok 2020 - Konačne odluke    
    _____________________________________________________________________________________________    
    05.10.2020. godine, RKS Zapadna Srbija - POPUNJAVANJE PRISTUPNICE    
    - Pristupnica za prvu registraciju igrača / igračice mora biti popunjena u celosti i čitko    
    - Fotografija igrača / igračice mora biti zalepljena na samoj Pristupnici    
    - Pristupnica mora biti potpisana od strane:    
    * Oblašćenog lica kluba,    
    * Igrača / igračice (samo igrača / igračice ako ima više od 18 godina)    
    * Jednog ili oba roditelja ako je igrač/igračica mlađa od 14 godina    
    - Na pristupnici se mora nalaziti pečat kluba    
    - Za prvu registraciju igrača / igračice uz Pristupnicu mora se priložiti Izvod iz knjige rođenih sa tačno upisanim    
    JMGB igrača i državljanstvo igrača / igračice.    
    - PRIMER ISPRAVNO POPUNJENE PRISTUPNICE    
    - Igrači sa Pristupnicama koje nisu popunjene u skladu sa Registracionim pravilnikom KSS ne mogu se registrovati    
    _____________________________________________________________________________________________    
    01.10.2020. godine, KT KSS    
    - Prelazni rok 72 sata - Konačne odluke    
    _____________________________________________________________________________________________    
    29.09.2020. godine, Stručni saradnik KSS Gordan Todorović    
    - Prvi kontrolni trening za dečake rođene 2006, 2007, 2008. i 2009. godine RKSZS 1, CS i RKMR    
    _____________________________________________________________________________________________    
    28.09.2020. godine, KT KSS    
    - Dodatni septembarski prelazni rok 2020 - Odluke    
    - Septembarski prelazni rok 2020 - Konačne odluke    
    - Dodatni septembarski prelazni rok 2020 - Konačne odluke    
    _____________________________________________________________________________________________    
    28.09.2020. godine, KS potpredsednik za takmičenje Dušan Projović    
    - Dopis RKS i klubovima - COVID 19 - početak takmičenja    
    _____________________________________________________________________________________________    
    28.09.2020. godine, RKS Zapadna Srbija - Komesar takmičenja Marko Jelić    
   
OBAVEŠTENJE
   
    Obaveštavamo klubove učesnike u kvalifikacijama za popunu MK međuredionalnih liga da će se sastanak    
    na kome će se dogovoriti svi detalji kvalifikacija biti održan 04.10.2020. godine (NEDELJA) u Hali "Borac"    
    Čačak, sa početkom u 11.ooh.    
    _____________________________________________________________________________________________    
    28.09.2020. godine, RKS Zapadna Srbija - Komesar takmičenja Marko Jelić    
   
OBAVEŠTENJE
   
    Sastanak MK klubova regionalnih liga RKS Zapadna Srbija održače se 04.10.2020. godine (NEDELJA) u    
    Hali "Borac" Čačak sa početkom u 12.00h.    
    Na sastanku će biti definisani svi detalji u vezi narednog takmičenja.    
    _____________________________________________________________________________________________    
    28.09.2020. godine, Stručni saradnik KSS Gordan Todorović    
    - Prvi kontrolni trening za dečake rođene 2006, 2007, 2008. i 2009. godine    
    _____________________________________________________________________________________________    
    23.09.2020. godine, KT KSS    
    - Prelazni rok 72 sata - Odluke    
    _____________________________________________________________________________________________    
    23.09.2020. godine, KT KSS - Set dokumenata u vezi testiranje na SARS CoV 2 DOPUNA    
    - Protokol delegati klubovi COVID 19    
    - Obavezna izjava lica za sprovođenje protokola COVID 19    
    - Obavezna izjava trenera i pratilaca ekipe COVID 19    
    _____________________________________________________________________________________________    
    18.09.2020. godine, KT KSS - Set dokumenata u vezi testiranje na SARS CoV 2 za klubove i sl. lica    
    - Testiranje SARS CoV 2 klubovi i službena lica    
    - Obavezna izjava službenog lica COVID 19    
    - Obavezna izjava igrača RKS COVID 19    
    - Pravila ponašanja u sportskom objektu COVID 19    
    _____________________________________________________________________________________________    
    17.09.2020. godine, KT KSS    
    - Septembarski prelazni rok 2 2020 - Prvostepene odluke    
    _____________________________________________________________________________________________    
    17.09.2020. godine, Vlada Republike Srbije, predsednik Vlade Republike Srbije Ana Brnabić    
    - Zaključak KS - preporuke za održavanje sportskih treninga    
    - Dopis za direktore OŠ i SŠ    
    _____________________________________________________________________________________________    
    14.09.2020. godine, Udruženje košarkaških trenera    
    - Obeveštenje o izdavanju licenci trenerima    
    _____________________________________________________________________________________________    
    14.09.2020. godine, SK KT KSS    
    - Pravila igre 2020 - konačna verzija    
    _____________________________________________________________________________________________    
    14.09.2020. godine, KT KSS    
    - Septembarski prelazni rok 2020 - Konačne odluke    
    _____________________________________________________________________________________________    
    11.09.2020. godine, Komisija za takmičenje KSS    
    - Prijavni list za licenciranje SENIORSKI    
    - Prijavni list za licenciranje 2MRL    
    - Prijavni list za licenciranje MK    
    - Prijavni list za licenciranje MK JUNIORSKA LIGA SRBIJE    
    - Prijavni list za licenciranje MK KADETKS LIGA SRBIJE    
    - Prijavni list za licenciranje MK ŽENSKA KADETSKA LIGA SRBIJE    
    - Prijavni list za licenciranje MK MLAĐI PIONIRI    
    _____________________________________________________________________________________________    
    11.09.2020. godine, KSS Komisija za takmičenje    
    - Početne tabele zimskih seniorskih liga KSS u sezoni 2020/2021    
    _____________________________________________________________________________________________    
    11.09.2020. godine, UO KSS - Odluke od 08.09.2020. g. ostele    
    - 480/2 Protokol organizacije utakmice - COVID 19    
    - 481/2 Novi Klubovi    
    - 482/2 Komesar takmičenja RKSZS    
    - 486/2 Donacija klubovima    
    - 487/2 Honorari komesara    
    _____________________________________________________________________________________________    
    10.09.2020. godine, RKS Zapadna Srbija - Komesar takmičenja Marko Jelić    
   
OBAVEŠTENJE
   
    Sastanak klubova RKS Zapadna Srbija koji učestvuju u kvalifikacijama za popunu Jedinstvene juniorske, kadetske    
    i ženske kadetske lige Srbije održaće se 13.09.2020. godine (nedelja) u Hali KK "Borac" sa početkom u 11.00h.    
    Na Sastanku će biti dogovoreni svi detalji u vezi odigravanja kvalifikacionih utakmica.    
    _____________________________________________________________________________________________    
    08.09.2020. godine, UO KSS - Odluke    
    - 483/2 Dodatni septembarski prelazni rok i 72 sata    
    - 484/2 Vanredni prelazni rok    
    - 485/2 Poziv klubovima za popunu 2ŽLS    
    - 486/2 Poziv klubovima za popunu 2MLS    
    _____________________________________________________________________________________________    
    07.09.2020. godine, KT KSS    
    - Septembarski prelazni rok 2020 - Prvostepene odluke    
    _____________________________________________________________________________________________    
    04.09.2020. godine, RKS Zapadna Srbija - OBAVEŠTENJE    
    - Na sastanku u Kući košarke u Beogradu koji je održan 03.09.2020. godine dobili smo informaciju da    
    neće biti moguće štampanje Licencnih spiskova ekipa koje nemaju trenera.    
    Ovo važi za sve selekcije i uzraste.    
    Obzirom na ovo, molimo vas da na vreme regulišete status svojih trenera sa Trenerskom organizacijom jer su    
    oni jedini zaduženi za unos trenera u Bazu KSS.    
    - Jedan trener može biti aktivan najviše na dve Licence.    
    _____________________________________________________________________________________________    
    02.09.2020. godine, SK KT KSS    
    - Pravila igre 2020    
    _____________________________________________________________________________________________    
    31.08.2020. godine, Vlada Republike Srbije, Ministar zdravlja Zlatibor Lončar    
    - Naredba o izmeni Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom    
    i otvorenom prostoru    
    _____________________________________________________________________________________________    
    20.08.2020. godine, KSS Komisija za takmičenje    
    - Početne tabele zimskih seniorskih liga KSS u sezoni 2020/2021    
    _____________________________________________________________________________________________    
    19.08.2020. godine, KSS Upravni odbor - OBAVEŠTENJE    
    Upravni Odbor KS Srbije doneo je Odluku da će dodatni prelazno rok biti održan 09. i 10. septembra 2020. g.    
    za sve uzrasne kategorije bez ograničenja u broju prelazaka po klubu / uzrasnoj kategoriji.    
    - Uputstvo: Septembarski prelazni rok    
    - Uputstvo: Međunarodni pelasci    
    - National Team Declaration    
    - Player's Self Declaration    
    - Pristupnica    
    - Pristupnica dvojna    
    - Molba igrača - nekošarkaški transfer    
    - Molba igrača - košarkaški transfer    
    _____________________________________________________________________________________________    
    15.08.2020. godine, KSS Komisija za takmičenje:    
    - Potvrda (Prijava) za takmičenje KUP prvi stepen    
    - Potvrda (Prijava) za takmičenje KUP drugi stepen    
    - Predlog Propozicija KUP takmičenja    
    _____________________________________________________________________________________________    
    14.08.2020. godine, Vlada Republike Srbije, predsednik Ana Brnabić    
    - Uredba o dopunama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19    
    _____________________________________________________________________________________________    
    11.08.2020. godine, KSS    
    - Zaključak kriznog štaba u vezi sportskih takmičenja u Srbiji    
    _____________________________________________________________________________________________    
    10.08.2020. godine, RKS Zapadna Srbija    
    - Obaveštenje klubovima liga u organizaciji RKS Zapadna Srbija    
    _____________________________________________________________________________________________    
    24.07.2020. godine, UO KSS    
    - Pravilnik o takmičenju KSS, sa izmenama i dopunama usvojenim na Skupštini KSS 30.06.2020.g.    
    _____________________________________________________________________________________________    
    20.07.2020. godine, UO KSS    
    - Odluke UO KSS od 20.07.2020. godine    
    _____________________________________________________________________________________________    
    20.07.2020. godine, UO KSS    
    - Odluka UO KSS 388/2 od 20.07.2020. godine - Prihvatanje molbe o učešću u 2MLS    
    _____________________________________________________________________________________________    
    20.07.2020. godine, UO KSS    
    - Odluka UO KSS 390/2 od 20.07.2020. godine - Termin redovnog septembarskog prelaznog roka    
    _____________________________________________________________________________________________    
       
    _____________________________________________________________________________________________    
   
*********************************************************************************
   
   
*********************************************************************************
   
   
POSEBNO OBAVEŠTENJE
   
   
Ponovo je aktivna mogućnost provere stasusa igrača i igračica u Bazi KSS-a.
   
         
   
U Bazi se nalaze svi potrebni podaci o igračima koji su Vam potrebni za popunjavanje dokumenata
   
   
za licenciranje, prelazni rok... (EBR, klub u kome se igrač nalazi, gde je igrao poslednju sezonu...)
   
         
   
Za proveru igrača nasigurnije je da imate JMBG igrača/igračice
   
         
   
DOKUMENTA KOJA NISU POPUNJENA NEĆE BITI PRIHVAĆENA I SMATRAĆE SE NEVAŽEĆIM
   
         
   
Link za proveru igrača:
   
       
         
   
*********************************************************************************
   
   
*********************************************************************************
   
   
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
   
Copyright © 2020 RKSZS. All Rights reserved :: powered by SystemVB